Leczenie alkoholizmu to długotrwały proces wymagający wiele wysiłku od osoby uzależnionej. Musi ona wykazać chęci do zerwania z nałogiem. Tylko wtedy będzie w stanie przejść przez wszystkie etapy leczenia. Ważna jest również silna wola po zakończeniu leczenia. Pod żadnym pozorem nie wolno spożyć po nim nawet grama alkoholu. W sytuacjach, gdy ktoś namawia osobę do napicia się, były kuracjusz musi stanowczo odmawiać. Silna wola jest kluczowa w takim wypadku.

Warto przedstawić, na czym właściwie polega leczenie alkoholizmu.

Pierwszy etap leczenia alkoholizmu

Pierwszym, bardzo ważnym etapem leczenia jest detoks. Jakie są jego najistotniejsze zadania? Stosuje się go wyłącznie po konsultacji z lekarzem i ogólnym przebadaniu organizmu pacjenta.

 • Ma na celu odtrucie organizmu alkoholika. Usuwa toksyny nagromadzone w wyniku nadużywania alkoholu. Jego zadaniem jest przywrócenie pacjentowi sił witalnych i równowagi wodnoelektrolitowej. Odtruwanie alkoholowe uzupełnia wypłukana z organizmu mikroelementy.
 • Spełnia jeszcze jedno ważne zadanie. Jest nim złagodzenie lub całkowite wyeliminowanie objawów zespołu abstynencyjnego. Jest on stanem zaburzeń somatycznych i psychicznych wynikających z nagłego odstawienia alkoholu. Może przybierać różne poziomy nasilenia, od niewielkiego niepokoju z nudnościami, zawrotami i bólami głowy, poprzez zagrażające życiu napady drgawkowe, aż po bardzo niebezpieczne majaczenia alkoholowe. Złagodzenie tego zespołu ułatwia pozostanie w trzeźwości.

Zespół abstynencyjny powoduje następujące objawy:

 • Niewielki niepokój i nudności,
 • Zawroty i bóle głowy,
 • Zagrażające życiu napady drgawkowe,
 • Bardzo niebezpieczne majaczenia alkoholowe, często zwane też delirium.

Psychoterapia dla osoby uzależnionej od alkoholu

Kolejnym niezwykle ważnym etapem jest psychoterapia. Jakie niesie korzyści i w jaki sposób jest prowadzona?

 • Odbywa się ona pod okiem psychoterapeutów. Najskuteczniejsza psychoterapia prowadzona jest w warunkach stacjonarnych.
 • Leczenie odbywa się w grupach wsparcia lub na zasadzie spotkań indywidualnych.
 • Najważniejszym zadaniem psychoterapii jest utrzymanie pacjenta w trzeźwości i zmiana jego sposobu myślenia o alkoholu. Jest to niezwykle ważne, tylko taki sposób prowadzenia terapii daje szansę na całkowite wyleczenie.
 • Pozwala przywrócić równowagę psychiczną osoby uzależnionej. Nauczy się ona inaczej reagować na stres lub bawić się bez alkoholu. Pacjent nauczy się żyć beż używek.
 • Warto zaznaczyć, że zerwanie z nałogiem zmusza do głębszej przemiany osobowości, stąd szczególnie dobre długotrwałe efekty przynoszą różne formy terapii grupowej – zwłaszcza program AA.

Powrót z dalekiej podróży

Alkoholizm jest bardzo ciężki do pokonania. Da się jednak to zrobić z pomocą odpowiedniego leczenia. Jest to możliwe tylko dzięki pomocy specjalistów, samozaparciu i wsparciu bliskich osób. Wtedy leczenie staje się łatwiejsze.